Společenství vlastníků jednotek již samotným názvem napovídá, že jde o obyvatele bytových domů, kteří se spolupodílí na jejich vlastnictví, a také svým způsobem na jejich správě. Každému z vlastníků by mělo velmi záležet na tom, aby objekt, v němž bydlí, a jehož jsou spolumajitelé, byl funkční, bezpečný a zajištěný i po právní stránce.

Z tohoto důvodu se také svolávají domovní schůze SVJ, kde se řeší velmi různorodé situace, týkající se majitelů bytů, jejich nájemníků a dalších uživatelů bytových i nebytových soukromých a společných prostor.

panelový dům

Plánované akce – na schůzích Společenství vlastníků jednotek se nejčastěji projednávají předem naplánované akce, aby byly všem zřejmé, aby se k nim mohl každý vyjádřit, podat návrhy opatření a řešení, stížnosti atd. Představte si například situaci, že se na vašem domě bude zateplovat fasáda. Všichni zainteresovaní by měli znát termín akce, podmínky případného zpřístupnění balkonů či lodžií, omezení pohybu kolem domu a ve společných prostorách, znečištění, hluk atp.

bytové domy

Hospodaření a výdaje – dalšími tématy domovních schůzí jsou finance. Budeme-li se odvolávat na výše zmíněnou fasádu, bude se projednávat rozpočet, výběrové řízení a také zodpovědnost za průběh stavby a její výsledek. Zvláště otázka financí bývá velmi citlivým tématem, kdy mohou probíhat i bouřlivé diskuse, a někdy může být zapotřebí i právní poradenství.

Právní spory – součástí domovních schůzí bývají také právní spory mezi jednotlivými nájemníky či majiteli, ale i s jinými subjekty. V takových případech se svolávají i mimořádné schůze mimo plán.

Jak často svolávat schůze SVJ – zpravidla se jedná o pravidelné schůze jednou za rok. Termíny jak schůzí pravidelných, tak i mimořádných, by se měly svolávat s měsíčním předstihem, a to formou tištěných či e-mailových (elektronických) pozvánek. Tištěná forma je nejlepší, osvědčený způsob, a praxe potvrzuje, že ideální je pozvánku každému doručit osobně do bytu, případně do listovní schránky.