Říkáte si co je tak důležitého na pohybu u malých dětí. Ano, jsem ráda, že i vy se zajímáte o pohybový rozvoj nejmenších dětí. Cvičení má velkou úlohu, má hlavní cíl rozvíjet ty nejzákladnější pohybové návyky u malých dětí. Pohyb má podpořit jejich koordinaci a to paží a nohou dohromady a celkového těla.

Plazení 

U nejmenších dětí je důležité se zaměřit nejprve na správné plazení. 

Když se dítě správně plazí, to znamená, že tělo je celé na podložce a ruka se střídá s nohou v pohybu protilehlém. Může dítě v rámci cvičení začít trénovat lezení.

Bruslení

Lezení 
Lezení může být na takzvaně šesti. To znamená na rukou kolenou a nohou, myšleno nártů. Opět se střídá pravá ruka vpřed, levé koleno vzad.  Další úroveň lezení. Je lezení takzvaně na čtyřech. Nikoli po čtyřech. Po čtyřech leze miminko. Na čtyřech už leze malý cvičenec. Ruce jsou na podložce dlaněmi dolů, nohy jsou na chodidlech. Hýždě jsou směrem nahoru. Opět je důležité hlídat střídání protilehlých končetin. 

Chůze

Chůze je také samostatná disciplína pohybu. Každé dítě by mělo mít možnost se svobodně pohybovat. Maminka, paní učitelka, nebo ten kdo s dítětem tráví čas. By měl dohlédnout na pravidelné procházky, kdy dítě je na čerstvém vzduchu. 
S tím také souvisí potřebné doplňování tekutin a zdravá strava.

Běh
Tuto disciplínu nemusím zdlouhavě popisovat. Každé dítě rádo běhá. Je důležité ho v tom podporovat. Dát mu ten prostor venku na hřišti a nebo i v tělocvičně pod dohledem proškoleného trenéra.

Sport spolu

Překonávání menších překážek

Děti jsou od přírody zvídavé. Nabídněte mu možnost přeskočit pařez. Vylézt na zídku. Projít se po obrubníku. Seskočit ze schodu. Prolézt pod lavičkou. Nápadům se meze nekladou. Je to jen o vaší snaze dítě pohybově posunout každý den o kousek dál. 

Organizované cvičení pro nejmenší

Ve větších městech, ale i už i na vesnicích vznikají spolky a sportovní kluby a oddíly, které se věnují rozvoji pohybu našich nejmenších. Zkuste se zeptat ve vašem okolí a zpříjemněte si čas třeba plaváním, tancováním, cvičením nebo dokonce atletikou nebo gymnastikou.

Jak říkají Sokolové 
Sportu Zdar!
Tužme se