Hrdinové

Po celém světě je a vždy bylo mnoho statečných hrdinů. Ať už se jedná o udatné bojovníky či válečníky nebo jiné statečné muže, zůstávají pro nás obdivovanými hrdiny po celá staletí. Ve Skotsku je dodnes považován za národního hrdinu William Wallace. William byl původně statkář, který se zapojil do boje za nezávislost Skotska. Díky jeho velení a dobré vojenské strategii, neztráceli Skoti naději za osamostatnění své vlasti. Po dlouhých bojích byl však William Wallace zrazen skotským šlechticem a v roce 1305 byl v Londýně popraven rozčtvrcením. K osvobození Skotska došlo až v roce 1314. 

ancient-gbbee51929_640

 Mezi české hrdiny patří bezpochyby Jan Hus. Byl vysokoškolským pedagogem a kazatelem. Kritizoval jednání církve. Za tuto kritiku byl církví označen za kacíře. Byl odsouzen a roku 1415 upálen.

  Spory s církví měl také italský astronom Galileo Galilei. Byl velice pokrokový, což se církvi nelíbilo. Za zveřejňování svých vědeckých výzkumů byl souzen. Protože i přes nátlak tvrdil, že výsledky jeho výzkumů jsou pravdivé, byl odsouzen na doživotí k domácímu vězení. Zemřel v roce 1642 ve věku 77 let. 

warrior-g0b67f1266_640

 Německý důstojník, hrabě Claus Von Stauffenberg, byl jedním z mnoha odvážlivců, kteří se pokusili odstranit Hitlera. Atentát, pod názvem Operace Valkýra, byl dlouho a pečlivě plánován. Všechno vycházelo dobře. Hitler však atentát přežil. Claus byl za svůj čin zatčen a společně s muži, kteří mu pomáhali s uskutečněním atentátu, byl, v červenci 1944, zastřelen. 

 Velkým hrdinou byl i známý český herec Oldřich Nový. Během druhé světové války se odmítl rozvést se svou židovskou manželkou. Byl proto deportován do pracovního tábora. Tímto činem zachránil své manželce život. 

 Je celá řada hrdinů, kteří riskovali či obětovali své životy pro druhé. Jména některých z nich jsou známá, ale mnohá se ztratila v minulosti. To však nijak nesnižuje statečné skutky, které vykonali. Hrdinové jsou i všichni muži bojující ve válkách, aby zachránili svůj domov a své blízké. Všichni ti, kteří padli v první nebo druhé světové válce či v jiných bojích, byli velmi stateční. 

 Velcí hrdinové jsou však i záchranáři a hasiči, riskujíce každý den své životy, aby pomáhali druhým.