Základním cílem každé firmy je dosažení co nejvyššího zisku. A příliš nezáleží na tom, zda se jedná o nadnárodní koncern či malý rodinný podnik, či na tom, co tvrdí ve svých propagačních materiálech. Tvorbě zisku je zde podřízeno prakticky vše.

Není tedy divu, že firmy využily i současný trend, kdy trávíme stále více času na internetu. Nic jiného jim prakticky ani nezbylo – vždyť kdo z nás má doma ještě Zlaté stránky či jiný telefonní seznam? To je hlavní důvod, proč má každá z nich vlastní internetovou stránku.

monitor s nápisem SEO

Ovšem ta samotná jim k ničemu není. Je totiž potřeba, aby ji lidé navštěvovali. A k tomu slouží internetové reklamy a jiné způsoby propagace. Některé jsou používanější než jiné, a obvykle jsou známy pod svými zkratkami.

Problém je, že ty vychází především z jejich anglických názvů, a tak mnoho lidí například neví, co je to SEO online nebo PPC. Přitom právě tyto dva způsoby jsou při propagaci internetových stránek nejpoužívanější.

Jednoduše řečeno, SEO, tedy Search Engine Optimalization, tedy optimalizace webových stránek pro vyhledávače, je proces, kdy se internetová stránka upraví tak, aby byla po zadání určitého slova či fráze do některého z internetových vyhledávačů v seznamu výsledků na jednom z prvních míst.

kliknutí na internetovou reklamu

To zvýší její návštěvnost, neboť lidé obvykle projdou pouze prvních pár odkazů. A každý z těchto návštěvníků je zároveň potenciálním zákazníkem – čím více jich je, tím vyšší je pravděpodobnost, že si některý z nich něco koupí.

Reklama typu PPC je pak klasická internetová reklama, na kterou když člověk klikne, tak jej přesměruje na internetovou stránku dané firmy. Zde tedy úspěch závisí mimo jiné také na tom, jak PPC reklamy vypadají. Je totiž nutné, aby přilákaly pozornost zejména cílové skupiny zákazníků a přesvědčily ji, aby na ni klikla.

Je tedy vidět, že ani internetová propagace není tak jednoduchá. Není tedy divu, že ji firmy často svěřují externím společnostem. Tak mají jistotu, že budou mít maximální zisk.