Jak se staví betonové ploty

Postavit oplocení z odlévaných betonových desek není tak obtížné, jako výstavba cihlové zdi. Odpadá nutnost zajistit maltovou směs, práce není tak náročná na čas a vynaložené úsilí, i když to samozřejmě není pouhý „kancelářský administrativní úkon“. Je k tomu zapotřebí přesný pracovní postup a určité znalosti, dovednosti, zručnost a fyzická zdatnost. Pokud si sami na tuto akci netroufáte, je možné pořádat o pomoc specializovanou firmu.

deska betonového plotu

Vyměření pozemku – pokud se jedná o přepažení zahrady na vlastním pozemku, oddělení např. užitkové části od okrasné, nebo vybudování terasy, zídky za pergolou apod., budete vyměřovat pouze polohu samotného oplocení. Složitější situace nastává u ohraničení pozemku ve vztahu k sousedním parcelám, tam už potřebujete katastrální mapu a přesné vyměření. Nejste-li si zcela jistit přesně stanovenými hranicemi, vyplatí se požádat o vyměření pracovníka geodézie. Předejdete tím nepříjemnostem v budoucnu, které mohou nastat v okamžiku, kdy na vás uvalí žalobu např. nový soused – majitel nemovitosti, který si ověří, že jste plot postavili jen o půl metru dál. Museli byste pak výstavbu provádět znovu na své náklady a tím by u betonového plotu cena Montáž MPC zbytečně vzrostla.

cihlová zeď

Vyměření přesné rozteče sloupků – obvyklá délka jednotlivých desek je 200 cm, vzdálenost mezi středy svislých sloupků je v tomto případě vždy o 5 cm delší. Sloupky se musí vyměřit s maximální přesností, aby nebyl problém desky zasouvat do drážek.

Ukotvení sloupků do země a zabetonování – nejnáročnější fáze z hlediska přesnosti – sloupky by měly být pod úrovní země zapuštěny do hloubky 60 – 80 cm a pokud možno zality betonem v kruhovém otvoru o průměru 40 – 50 cm. Výška sloupků bude odpovídat výšce oplocení (odstupňování po 50 cm podle šířky desek), každý z nich musí být vyrovnán vodováhou a jejich výška vyměřena nataženým provázkem. Beton musí tvrdnout několik dnů, v závislosti na počasí a venkovní teplotě.

Zasouvání desek mezi sloupky – nejrychlejší část práce, ale náročná na kondici, každá z desek totiž váží přes 70 kg. Podmínkou úspěchu je přesnost vyměření a posazení sloupků tak, aby drážky byly přesně proti sobě, nebyly zkřížené, aby desky v dané šíři bylo možné do drážek pohodlně zasouvat.